Про нас

Навчальний центр ДП «Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту» (далі – Навчальний центр) є структурним підрозділом ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» (далі – Підприємство), який створений відповідно до наказу по Підприємству від 02.08.2019 року. Навчальний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 №551 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Навчальний центр утворено з метою організації та проведення підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту. Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів проводиться з метою розширення та поглиблення раніше здобутих знань, умінь та навичок керівників і спеціалістів, вивчення та дотримання ними вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки з визначеного напряму їхньої діяльності, а також з метою забезпечення достатнього рівня кваліфікації керівників і спеціалістів для роботи на цьому ринку, підвищення рівня безпеки та якості надання послуг автомобільного транспорту.

2.Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів здійснюється згідно з Порядком та

відповідно до затверджених наказом Міністерства інфраструктури України типових

навчальних програм та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівників і

спеціалістів, складених за такими напрямами:

1) з питань надання послуг автомобільним транспортом: внутрішні перевезення пасажирів;

міжнародні перевезення пасажирів; внутрішні перевезення вантажів; міжнародні

перевезення вантажів;

2) з питань безпеки: безпека перевезень; охорона праці; пожежна безпека.

3) інші види.

3. При здійсненні покладених завдань, Навчальний центр здійснює:

 • організацію та проведення навчання з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів;

 • розроблення на основі типових навчальних програм і навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів за відповідними напрямами навчальних програм і навчально-тематичних планів, забезпечення в повному обсязі та на належному рівні їх виконання;

 • підбір педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників і провідних фахівців галузі (далі - викладач) з відповідним рівнем кваліфікації та підготовки, досвідом професійної діяльності для проведення навчання з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів за відповідними напрямами;

 • матеріально-технічне, науково-методичне та інформаційноге забезпечення навчального процесу;

 • облік навчальних груп і навчальної роботи;
 • проведення перевірки знань керівників і спеціалістів після проходження підвищення кваліфікації;

 • забезпечення виготовлення бланків, видачу та ведення обліку виданих свідоцтв професійної компетентності (далі - СПК);

 • звітування перед Міністерства інфраструктури України, що передбачає надання за квартал інформації про кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів та яким видані СПК (із зазначенням напрямів підвищення кваліфікації);

 • дослідно-експериментальні роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання.

 • організацію підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення консультацій для керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту;

 • підготовку і випуск інформаційних, методичних матеріалів та періодичних видань;
 • інші функції.

Остання зміна: четвер 9 січень 2020 10:01