Про навчання

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів проводиться з метою розширення та поглиблення раніше здобутих знань, умінь та навичок керівників і спеціалістів, вивчення та дотримання ними вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки з визначеного напряму їхньої діяльності, а також з метою забезпечення достатнього рівня кваліфікації керівників і спеціалістів для роботи на цьому ринку, підвищення рівня безпеки та якості надання послуг автомобільного транспорту. 

Під керівниками і спеціалістами у цьому Порядку розуміють працівників автомобільного транспорту, які згідно з національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців.

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів здійснюється  за такими напрямами:

1) з питань надання послуг автомобільного транспорту:

  • внутрішні перевезення пасажирів;
  • міжнародні перевезення пасажирів;
  • внутрішні перевезення вантажів;
  • міжнародні перевезення вантажів;

2) з питань безпеки:

  • безпека перевезень;
  • охорона праці;
  • пожежна безпека.

ПОРЯДОК ТЕСТУВАННЯ :

Після проходження курсу

Для перевірки набутих особами знань під час підвищення кваліфікації

керівників і спеціалістів Навчальні центри проводять підсумковий екзамен у

формі тестування та за необхідності - співбесіди. Співбесіда проводиться

після проходження особою тестування.

Процедура тестування передбачає проведення таких етапів:

1. проведення тестування;

2. оформлення результатів проведення тестування;

3. видача СПК.

До тестів допускаються особи, які пройшли підвищення кваліфікації

керівників і спеціалістів у Навчальному центрі з визначеного напряму, за

наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та

підтверджує її громадянство;

Тестування проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами.

Перед проходженням тестування особа, знання якої перевіряються,

власноручно заповнює усі необхідні реквізити в отриманому нею

екзаменаційному білеті та підписує кожний його аркуш;

Тривалість проведення тестування не повинна перевищувати 3 години.

Відлік часу починається після ознайомлення особи, знання якої

перевіряються, зі змістом екзаменаційного білета;

Під час тестування особа, знання якої перевіряються, повинна відповісти на

питання тестових завдань. Відповідь зараховується правильною, якщо особа

позначила лише правильний варіант відповіді.

При умові успішного проходження тестування :

СПК видається за напрямами підвищення кваліфікації керівників і

спеціалістів:

з питань надання послуг автомобільного транспорту - на строк п’ять років; 

з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - на строк три роки;

Остання зміна: вівторок 17 грудень 2019 11:56