Навчальний центр ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» (далі – Навчальний центр) є структурним підрозділом ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» (далі – Підприємство), який створений відповідно до наказу по Підприємству від 02.08.2019 року.

Навчальний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 №551 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

Навчальний центр утворено з метою організації та проведення підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту. Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів проводиться з метою розширення та поглиблення раніше здобутих знань, умінь та навичок керівників і спеціалістів, вивчення та дотримання ними вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки з визначеного напряму їхньої діяльності, а також з метою забезпечення достатнього рівня кваліфікації керівників і спеціалістів для роботи на цьому ринку, підвищення рівня безпеки та якості надання послуг автомобільного транспорту.

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів здійснюється згідно з Порядком та відповідно до затверджених наказом Міністерства інфраструктури України типових навчальних програм та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, складених за такими напрямами:

1) з питань надання послуг автомобільного транспорту: внутрішні перевезення пасажирів; міжнародні перевезення пасажирів; внутрішні перевезення вантажів; міжнародні перевезення вантажів;

2) з питань безпеки: безпека перевезень; охорона праці; пожежна безпека.

3) інші види.

При здійсненні покладених завдань, Навчальний центр здійснює:

 • організацію та проведення навчання з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів;
 • розроблення на основі типових навчальних програм і навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів за відповідними напрямами навчальних програм і навчально-тематичних планів, забезпечення в повному обсязі та на належному рівні їх виконання;
 • підбір педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників і провідних фахівців галузі (далі – викладач) з відповідним рівнем кваліфікації та підготовки, досвідом професійної діяльності для проведення навчання з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів за відповідними напрямами;
 • матеріально-технічне, науково-методичне та інформаційноге забезпечення навчального процесу;
 • облік навчальних груп і навчальної роботи;
 • проведення перевірки знань керівників і спеціалістів після проходження підвищення кваліфікації;
 • забезпечення виготовлення бланків, видачу та ведення обліку виданих свідоцтв професійної компетентності (далі – СПК);
 • звітування перед Мінінфраструктури України, що передбачає надання за квартал інформації про кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів та яким видані СПК (із зазначенням напрямів підвищення кваліфікації);
 • дослідно-експериментальні роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання.
 • організацію підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення консультацій для керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту;
 • підготовку і випуск інформаційних, методичних матеріалів та періодичних видань.