Навчальний центр ТОВ «Український центр безпеки» (далі – Навчальний центр) є структурним підрозділом ТОВ  «Український центр безпеки» (далі – Підприємство), який створено відповідно до наказу по Підприємству.

Навчальний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказом Міністерства Інфраструктури України від 18.11.2020 №789 «Про затвердження Порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів в вантажів», іншими нормативно-правовими актами.

Навчальний центр утворено з метою організації та проведення підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів. Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів проводиться з метою розширення та поглиблення раніше здобутих знань, умінь та навичок, вивчення та дотримання ними вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, а також з метою забезпечення достатнього рівня компетентності водіїв для роботи на цьому ринку, підвищення рівня безпеки та якості надання послуг автомобільного транспорту.

Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів здійснюється згідно з Порядком та відповідно до затверджених наказом Міністерства інфраструктури України типових навчальних програм та навчально-тематичних планів, складених за такими напрямами:

1) підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів;

2) підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення вантажів.

Навчальний центр здійснює:

– організацію, проведення навчальних курсів та тестування суб’єктів звернення;

– повідомлення суб’єкта звернення у випадках та строки, визначені Порядком, про повторне складання тесту;

– надання Міністерству інфраструктури України в електронному та паперовому вигляді не пізніше ніж через 5 робочих днів після видачі СППК, кваліфікаційної картки водія інформації про результати складання тесту із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження суб’єктів звернення, які підтвердили свою професійну компетентність та яким видані СППК, кваліфікаційна картка водія (із зазначенням строку дії СППК), для включення їх до відповідної інформаційної системи;

– видачу СППК, кваліфікаційної картки водія або направлення їх поштою (за заявою);

– перевірку відомостей суб’єкта звернення про видачу посвідчення водія на право керування транспортними засобами та відкриті категорії за допомогою публічних онлайн ресурсів Міністерства внутрішніх справ України.

Навчальний центр має:

– навчальні програми і навчально-тематичні плани відповідно до вимог Порядку;

– викладачів, які мають відповідний рівень кваліфікації та підготовки, досвід професійної діяльності у сфері автомобільного транспорту;

– матеріально-технічне, науково-методичне та інформаційне оснащення для проведення навчальних курсів та тестування суб’єктів звернення.