Ця навчальна програма затверджена Наказом МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ №551 від 26.07.2013 рі поширюється на усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які надають послуги з перевезення пасажирів та/чи вантажів автомобільними транспортними засобами на договірних умовах за плату і відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” зобов’язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів. Навчальний центр ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту», є ліцензованим навчальним центром, має відповідне свідоцтво, яке дає право на  проведення навчальних курсів по підвищенню кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту. По закінченню цих курсів Ви отримаєте свідоцтво професійної компетенції, яке дає Вам право на законних засадах здійснювати господарську діяльність з надання  послуг  перевезення пасажирів та/чи вантажів автомобільними транспортними засобами на договірних умовах за плату.

Свідоцтво видається на 5 років.

До проходження підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів допускаються особи, які мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”).